publicatie gegevens

Home / wie zijn wij / publicatie gegevens

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Samen voor Duchenne
RSIN/fiscaal nummer: 855111069
ANBI erkend

Wilt u onze ANBI status verifiëren, dan kunt dat doen op de website van de Belastingdienst.

 

Contactgegevens

Emailadres: info@samenvoorduchenne.nl
Website: www.samenvoorduchenne.nl
Postadres: Prunusstraat 1, 6706 CA Wageningen

 

Doelstelling

a. fondswervende activiteiten te (doen) ontplooien (zelf en met dan wel door anderen) om meer financiële middelen in te zetten ten behoeve van onderzoek naar medicijnen en verbetering van zorg voor patiënten met Duchenne Spierdystrofie;
b. het bewustzijn te bevorderen ten aanzien van de spierziekte Duchenne Spierdystrofie, de gevolgen hiervan en mogelijke oplossingen;
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de stichting.
Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Actueel beleidsplan

Beleidsplan 2021

 

Verslaglegging

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

 

Bestuur

Samenstelling bestuur:

 

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
100% van de geworven fondsen komt ten goede aan de doelstelling van Stichting Samen voor Duchenne. De stichting geeft haar bestuursleden geen beloning. Wel kan er eventueel sprake zijn van een tegemoetkoming in gemaakte kosten, zoals reiskosten.
Beloningsbeleid medewerkers: 100% van de geworven fondsen komt ten goede aan de doelstelling van de Stichting Samen voor Duchenne. De stichting heeft geen betaalde medewerkers, alleen vrijwilligers.