ANBI

De Stichting Samen voor Duchenne heeft een beschikking Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

 

Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapbelasting. Ook komen ANBI’s onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling van de erf- en schenkbelasting en overdrachtsbelasting.

 

De Belastingdienst stelt een aantal voorwaarden aan het verkrijgen en behouden van de status van ANBI. Eén van voorwaarden betreft het publiceren van een aantal gegevens op een website, bekijk deze publicatie gegevens.

 

Wilt u onze ANBI status verifiëren, dan kunt dat doen op de website van de Belastingdienst.